Starcam, s.r.o.

česky | english

Nacházíte se na:  Starcam, s.r.o.SIMS policy

SIMS policy

Vedení společnosti vyhlašuje tuto politiku SIMS:

ORIENTACE NA ZÁKAZNÍKA

Uplatňovat zákaznickou orientaci a pro-aktivní přístup ve všech našich činnostech a na všech úrovních organizace.

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK

Zajistit spokojenost zákazníka prostřednictvím dodávek kvalitních výrobků v požadovaném termínu.

KVALITA A ÚČINNOST INTERNÍCH PROCESŮ

Zavedením SIMS do života uvnitř společnosti zajistit rozvoj všech interních procesů a neustále vylepšovat environmentální profil společnosti včetně upřednostňování pracovních metod, které maximálně šetří stávající životní prostředí a dbají na zajišťování bezpečného a zdravého pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance.

ROZVOJ KVALIFIKACE ZAMĚSTNANCŮ

Rozvíjet a udržet vysoce kvalitní lidské zdroje. Poskytovat podmínky pro profesionální a osobní růst.

OSOBNÍ ODPOVĚDNOST ZAMĚSTNANCŮ

Zaměstnanci přijímají odpovědnost za kvalitu jimi odvedené práce, ochranu životního prostředí a dodržování zásad BOZP.

PŘÍSTUP VŠECH ZAMĚSTNANCŮ K NEUSTÁLÉMU ZLEPŠOVÁNÍ

Svou osobní angažovaností a aktivitou se zavazuje management Starcam s.r.o. a jeho zaměstnanci přispívat k plnění definovaných požadavků a principů neustálého zlepšování systému SIMS.

ROZVOJ DODAVATELŮ

Zajistit rozvoj a neustálé zlepšování dodavatelů také v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP vedoucí k zajištění kvalitních vstupů do výrobního procesu.

SPOLUPRÁCE SE STÁTNÍ SPRÁVOU

Aktivně spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy angažovaných v oblasti ochrany životního prostředí a BOZP.

DODRŽOVÁNÍ ZÁKONÝCH POŽADAVKŮ

Dodržovat platné právní předpisy a ustanovení týkající se životního prostředí, BOZP a schválenou dokumentaci k provozování všech činností společnosti.

ZÁVAZEK VEDENÍ

K naplňování bodů této politiky se management zavazuje stanovovat cíle SIMS, prověřovat systém SIMS a poskytovat potřebnou podporu a zdroje.

přílohy:

Tento web používá redakční systém Clips. Copyright 2008 www.clickmedia.cz - tvorba www stránek a webdesign.