Menu
Procesy
Tavení
 • Tavení v šachtové peci
 • Zpracování s různými slitinami
 • Zjemnění tavení
Jaderna
 • Výroba jader s anorganickými pojivy
 • Ruční a automatické odebíraní jader
 • Centrální distribuce písku
Lití
 • Gravitační proces lití hliníku
 • Licí proces „Rota-Cast“
 • Licí linka Karusell a dvoupozicová licí linka
Odjádření předobrábění a tepelné zpracování
 • Flexibilní odjádření a předobrábění
 • Tepelné zpracování prostřednictvím vodní lázně a vzduchovém chlazení
Obrábění
 • Flexibilní obrábění hlav s moderním BAZ vybavením
 • Přímý test těsnosti
 • Identifikace výrobku pomocí QR kódu
Podpora kvality
 • Moderní vizuální inspekce hotových kusů
 • 3D měření a statistické řízení procesů
 • Řízení problémů přímo na daných místech
Galerie procesů